MCB Voorwaarden

Deze Expliciete voorwaarden zijn van toepassing op de diensten welke geleverd wordt door W i c k e d M e d i a  N V, Kaya Richard Beaujon z/n, Curacao, hierna te noemen Provider

Na aanmelding en betaling van de wekelijkse abonnementskosten heeft u tot wederopzegging onbeperkt toegang tot de sexfilms.

De kosten bedragen € 5.00 of € 10.00 per week en worden wekelijks via de telefoonrekening van uw telecomprovider in rekening gebracht.
Het vermelde tarief is inclusief de van toepassing zijnde BTW. Het tarief is exclusief de kosten voor gebruik van mobiel internet. Alle betalingen die via deze dienst worden gedaan voldoen aan de Gedragscode voor betaalde mobiele internetdiensten.

Indien u zich wenst af te melden voor deze dienst dan dient u naar http://www.payinfo.nl te gaan.

De minimale leeftijd om gebruik te mogen maken van deze dienst is 18 jaar.

Deze expliciete voorwaarden (inclusief de Algemene Voorwaarden) kunnen te allen tijde door Provider aangepast of gewijzigd worden. Wij adviseren daarom de Expliciete Voorwaarden en Algemene Voorwaarden regelmatig te bekijken

Provider en zijn partners behouden zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de Expliciete Voorwaarden te wijzingen dan wel de actie te beƫindigen of te onderbreken als gevolg van situaties, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, waarin sprake is van fouten in de soft- en/of hardware en overige technische en/of juridische redenen. De inhoud van de Expliciete Voorwaarden en Algemene Voorwaarden is onder voorbehoud van schrijffouten en interpretatie.

Provider is gevestigd in Curacao. Alle correspondentie aangaande de diensten of deze Expliciete Voorwaarden kunt u sturen naar Kaya Richard J. Beaujon z/n, Curacao. e-mailadres service@hdesk.info

afmelden:
Afmelden via payinfo.nl

Adres Gegevens
Kaya Richard J. Beaujon z/n, Curacao

Contact Gegevens
HDesk servicelijn: 0909-2444263 boxnummer: 67223 ( 0,35 p/m)
E-Mail: service@hdesk.info

Bedrijfs Gegevens
W i c k e d M e d i a  N V
KVK: 105066 Curacao