MCB Privacy Policy

1. Doorgifte mobiel nummer
U stemt er mee in dat in voorkomende gevallen uw mobiele nummer aan de Mobiel Internet Dienstverlener TargetMedia B.V. en aan de Content Provider doorgegeven worden.

2. Verzamelen persoonsgegevens
Wij verzamelen en verwerken informatie die nodig is voor een goede werking van de diensten. Informatie als de aard van de dienst, het merk en type van uw mobiele telefoon, de datum van aanvang, het einde en de duur van uw gebruik van de diensten, het type browser dat u gebruikt, webbrowsing patronen en uw IP adres.

3. Gebruik persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door ons gebruikt om uw vragen te beantwoorden en uw transacties te kunnen verwerken. Wij mogen ook uw persoonsgegevens gebruiken om met u in contact te komen over het gebruik van onze site of wijzigingen in ons privacybeleid, de Algemene Voorwaarden of andere voorwaarden die betrekking hebben op onze relatie met u en het gebruik van onze sites. Ook mogen wij de Gegevens gebruiken ter verbetering van onze content en navigatie op onze Sites of voor andere interne doeleinden. Zulke informatie verzameld door de Aanbieder mag worden bewaard en verwerkt in het land waar de Aanbieder of de met hem in een groep verbonden ondernemingen voorzieningen hebben getroffen. Door gebruik te maken van de Service stemt u in met een grensoverschrijdende uitwisseling van uw Gegevens. Wij mogen door ons ingehuurde derde partijen gebruiken om ons te helpen om de Service aan u te bewerkstelligen, zoals het authoriseren van uw transacties. Indien wij worden verkocht aan of fuseren met een ander bedrijf of wij worden failliet verklaard, zullen mogelijk sommige of alle over u verzamelde gegevens worden doorgegeven aan een derde partij. Ten slotte mogen wij uw gegevens aan bepaalde partijen verstrekken wanneer de wet dit vereist of wanneer op deze wijze de veiligheid van de aanbieder of gebruikers van de diensten wordt gewaarborgd.

Afmelden:
Afmelden via payinfo.nl

Adres Gegevens
Kaya Richard J. Beaujon z/n, Curacao

Contact Gegevens
HDesk servicelijn: 0909-2444263 boxnummer: 67223 ( 0,35 p/m)
E-Mail: service@hdesk.info

Bedrijfs Gegevens
W i c k e d M e d i a  N V
KVK: 105066 Curacao